Henkilötietolain (523/199) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

T-rengas oy (Y-tunnus: 3142326-8)

Paatsamakatu 12

53810 LAPPEENRANTA 

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIASIOISSA

Teemu Viitala

puh: 045 783 11 669

sähköposti: teerengas@gmail.com

REKISTERIN NIMI

T-rengas Oy:n asiakasrekisteri.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteriin merkitään tiedot rekisterinpitäjän palveluita käyttäneistä asiakkaista.

Rekisteriä käytetään rekisterinpitäjän hallussa olevan asiakkaan omaisuuden yksilöimiseen, tilausten arkistoimiseen, tilatun palvelun suorittamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä rekisterinpitäjän toiminnan kehittämiseen ja tilastointiin.

Rekisterinpitäjä saattaa käyttää palveluidensa tuottamisessa yhteistyökumppaneita, joiden tietokantoihin saatetaan siirtää palveluiden tuottamiseksi välttämättömiä tietoja rekisteristä.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää myös rekisterinpitäjän viestinnän kohdistamiseen, mukaan lukien suoramarkkinointiin, ellei asiakas ole tätä kieltänyt.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

– henkilön etu- ja sukunimi

– postiosoite

– sähköpostiosoite

– puhelinnumero

– tiedot ostetuista palveluista

– tiedot säilytyksessä olevasta omaisuudesta sekä asiakkaan ajoneuvon yksilöintiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille eikä niitä siirretä EU:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisterin tietoja ei luovuteta sivullisille. Rekisteri sijaitsee rekisterinpitäjän käyttämällä salasanasuojatulla palvelimella ja sitä käyttävät vain henkilöt, joiden työtehtäviin rekisterin käyttö kuuluu.

Yhteistyökumppaneita, joille rekisterin tietoja mahdollisesti luovutetaan, sitovat samat määräykset, kuin rekisterinpitäjää.

Sähköisestä rekisteristä mahdollisesti johdetut paperiversiot, jotka sisältävät tietoja rekisteristä säilytetään lukituissa tiloissa ja tuhotaan aina heti käytön jälkeen tietosuojamääräysten mukaisesti.